About Us

了解我们-海燕论坛官网平台

海燕论坛官网平台公司,于2016年向家装市场推出“宜乐家”品牌产品,该产品的研发主要依据“家庭生活八大空间”(会客、就餐、烹饪、家务、洗漱、出入、个人生活、就寝)以及其衍生出的美学以及使用需求,结合国内外主流主辅材供应商,以及从材料、施工,到净化、认证的全方位环保覆盖方式,打造出“个性环保整装”品牌。该品牌不仅重视家装美感风格设计,同时注重实用性、功能性和超高的性价比,以及前所未有...

Learn More
了解我们-海燕论坛官网平台
Our Project

案例中心

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

升伟云熙台
升伟云熙台

shēng wěi yún xī tái

Team

团队成员

须欣彤
须欣彤

xū xīn tóng

贾雅懿
贾雅懿

jiǎ yǎ yì

那玄雅
那玄雅

nà xuán yǎ

浦芃芃
浦芃芃

pǔ péng péng